Allmänna villkor och köpvillkor

Disclaimer

- Pensionsguidens bedriver inte finansiell rådgivning, utan endast kursverksamhet, föreläsningar och coachning.
- Material som lämnas är endast lämnat i utbildningssyfte.
- Pensionsguiden avsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information från Pensionsguiden.
- Investerande är förknippat med risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
- Avkastningen och träffsäkerheten i eventuella strategier som presenteras baseras på historia. Det finns inga garantier att dessa kommer att fungera framöver.

Tidsbokade tjänster

Anmälan är bindande så snart betalning är genomförd och Pensionsguiden har accepterat bokningen samt skickat bekräftelse.
Pensionsguiden förbehåller sig dock rätten av avboka om de bedömer att det saknas förutsättningar för att genomföra en lyckad coachning. Full återbetalning sker och ytterligare bokning är inte tillåten.

Tidsbokade tjänster, tex Pensionsgenomgång, omfattas inte av den lagstadgade ångerrätten. Pensionsguiden erbjuder dock möjlighet till om- eller avbokning.

Ombokning
Ombokning senast 96 timmar (4 dygn) före avtalad tid sker utan kostnad.
Vid ombokning senast 48 timmar (2 dygn) före avtalad tid tillkommen en ombokningsavgift på 500 kronor inkl. moms för privatpersoner och 500 kronor exkl. moms för företagsbokningar.
Ombokning är ej möjligt när det är mindre än 48 timmar kvar till avtalad tid.

Avbokning eller om du inte ansluter till den avtalade tiden
Vid avbokning senast 96 timmar (4 dygn) återbetalas 90% av erlagd kostnad.
Vid avbokning senast 48 timmar (2 dygn) återbetalas 50% av erlagd kostnad.
Vid senare avbokning eller om du inte dyker upp på avtalad tid så sker ingen återbetalning.

Kurser med kursavgift

Materialet
a) Du har tillgång till materialet i sex månader efter avslutad kurs om inget annat anges.
b) Materialet är upphovsrättsligt skyddat och får inte spridas eller modifieras

Ångerrätt, av- och ombokning
Kurser där du får tillgång till hela eller delar av materialet i samband med betalningen, tex Ta kontroll över din pension, omfattas inte av den lagstadgade ångerrätten. Pensionsguiden erbjuder dock möjlighet till ombokning till ett senare kurstillfälle, under förutsättning att flera kurstillfällen är planerade.

För övriga kurser gäller 14 dagars ångerrätt. Om du ångrar dig innan kursen har startat återbetalas 100% av erlagd kursavgift. Har kursen startat anses du har lämnat samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att du avsäger dig din ångerrätt.

Gällande lag

Alla krav relaterat till Pensionsguiden ska hanteras enligt svensk lag.

Integritetspolicy

För detaljer, se here.

Cookie Policy

För detaljer, se here.

Copyright @ Pensionsguiden. Alla rättigheter förbehållna.